THỐNG KÊ

Online: 2

Lượt truy cập: 800965

Sản phẩm: 120

Chào hàng: 67

Thành viên: 63

Thành viên mới:
Công ty TNHH Cà phê Trung Hiền

Hỗ trợ về giải quyết thủ tục đầu tư (10/10/2011)

Hỗ trợ về giải quyết thủ tục đầu tư

1.  Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Bạc Liêu, thông qua 2 kênh:

- Đăng ký gặp trực tiếp lãnh đạo tỉnh (Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh); hoặc Trung tâm Xúc tiến ĐTTM&DL và Ban Quản lý các KCN (đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp). Nếu nhà đầu tư trực tiếp đến sẽ được bố trí làm việc trong ngày, nếu đăng ký qua điện thoại thì nhà đầu tư sẽ được sắp xếp thời gian tiếp đón, không quá 3 ngày sau khi đăng ký.

- Thông qua cổng thông tin điện tỉnh của tỉnh (website: www.baclieu.gov.vn) để tìm hiểu cơ hội đầu tư, hoặc liên hệ Trung tâm Xúc tiến ĐTTM&DL để được cung cấp các tài liệu có liên quan đến quyết định của các nhà đầu tư.

2.Khi nhà đầu tư đã lựa chọn được địa bàn và lĩnh vực đầu tư phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế, nhà đầu tư làm đơn xin đầu tư nêu rõ: Tư cách pháp nhân, năng lực tài chính, kinh nghiệm ở lĩnh vực xin đầu tư; mục tiêu, quy mô, dự kiến các điều kiện thực hiện dự án, những yêu cầu hỗ trợ từ địa phương để thực hiện dự án..., nơi tiếp nhận là Trung tâm Xúc tiến ĐTTM&DL tỉnh Bạc Liêu.

3.Khi tiếp nhận đơn hoặc dự án đầu tư, trong vòng 5 ngày làm việc, Trung tâm Xúc tiến ĐTTM&DL làm việc với các Sở ngành có liên quan, xem xét các nội dung có liên quan để thống nhất trình UBND tỉnh, đề xuất cho chủ trương đầu tư.

4. Khi tiếp nhận đề xuất xin chủ trương, UBND tỉnh ra văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận trong thời gian 5 ngày làm việc. Trung tâm Xúc tiến ĐTTM&DL thông báo ngay cho nhà đầu tư chuẩn bị các bước tiếp theo.

5. Khi được sự chấp thuận tiếp nhận dự án đầu tư của UBND tỉnh.

a) Nếu dự án đặt trong KCN, cụm CN...: Khi nhận được yêu cầu của nhà đầu tư, Trung tâm Xúc tiến ĐTTM&DL phối hợp với Ban quản lý các KCN hướng dẫn ngay việc khảo sát chọn vị trí, tìm hiểu chính sách thuế đất và những nội dung có liên quan đến việc triển khai dự án tại các KCN, cụm CN. Nếu đạt yêu cầu của nhà đầu tư, tiến hành ký thỏa thuận cho thuê đất, thời gian có hiệu lực của bản thỏa thuận là 3 tháng, nếu sau thời gian này nhà đầu tư chưa hoàn thành thủ tục đầu tư để ký hợp đồng thuê đất chính thức mà không có lý do chính đáng, thì biên bản thỏa thuận không còn hiệu lực, Ban quản lý các KCN sẽ bố trí đất cho dự án khác.

b) Nếu dự án nằm ngoài khu, cụm công nghiệp: Khi nhận được yêu cầu của nhà đầu tư, trong vòng 5 ngày làm việc, Trung tâm Xúc tiến ĐTTM&DL chủ trì phối hợp cùng các Sở ngành chức năng, xem xét về quy mô sử dụng đất, dự kiến vị trí, kiểm tra về mặt quy hoạch có phù hợp không, thống nhất phương thức giao đất, cho thuê đất... và những nội dung có liên quan khác (có lập biên bản) Trung tâm Xúc tiến ĐTTM&DL sẽ thông báo cho nhà đầu tư và lên kế hoạch khảo sát. Khi có lịch khảo sát chính thức, Trung tâm Xúc tiến ĐTTM&DL mời các Sở ngành liên quan cùng đi khảo sát, sau đó thống nhất nội dung. Trung tâm Xúc tiến ĐTTM&DL tổng hợp và đề xuất những nội dung có liên quan để UBND xem xét cho ý kiến chỉ đạo và phân công nhiệm vụ các Sở ngành liên quan hỗ trợ thủ tục đầu tư có liên quan đến chức năng quản lý của từng ngành. Thời gian ban hành chỉ đạo trong 5 ngày.

- Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án, nhà đầu tư phản ánh về Trung tâm Xúc tiến ĐTTM&DL, Trung tâm Xúc tiến ĐTTM&DL có trách nhiệm quan hệ với các Sở ngành có liên quan để phối hợp giải quyết, nếu những nội dung vượt thẩm quyền, các Sở ngành thì làm văn bản báo cáo, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

- Khi mọi thủ tục đầu tư hoàn thành, nhà đầu tư tập hợp đầy đủ, gửi lại Trung tâm Xúc tiến ĐTTM&DL kiểm tra; nếu hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định, trong vòng hai ngày, Trung tâm Xúc tiến ĐTTM&DL thông báo cho nhà đầu tư để bổ sung; nếu hồ sơ đầy đủ trong hai ngày, Trung tâm Xúc tiến ĐTTM&DL chuyển cơ quan chức năng xem xét hoặc thẩm tra, thẩm định (nếu lĩnh vực đầu tư quy định thẩm tra, thẩm định) để được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Quy trình thẩm tra, thẩm định hoặc có đăng ký pháp nhân mới (đăng ký kinh doanh), thực hiện theo quyết định 119/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 về việc ban hành quy chế phối hợp liên ngành về cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư.

 
  • Nguồn tin: www.baclieu.gov.vn
  • Thời gian nhập: 10/10/2011
  • Số lần xem: 3742