THỐNG KÊ

Online: 1

Lượt truy cập: 800348

Sản phẩm: 117

Chào hàng: 64

Thành viên: 64

Thành viên mới:
Cơ sở Chả cá thát lát Hồng Nhanh

Tổng quan về Bạc Liêu (26/08/2013)

TỔNG QUAN VỀ BẠC LIÊU
__________
 
Bạc Liêu là tỉnh thuộc đồng bằng Sông Cửu Long, nằm ở vùng đất cực Nam của tổ quốc, phía Bắc giáp tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang, Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Sóc Trăng, Tây và Tây Nam giáp tỉnh Cà Mau, Đông và Đông Nam giáp biển Đông. Bạc Liêu có diện tích tự nhiên 2.542 km2, dân số khoảng 832.342 người, chủ yếu là 3 dân tộc Kinh - Hoa - Khmer. Tỉnh Bạc Liêu có 07 huyện, thành phố gồm : Thành phố Bạc Liêu, các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long, Hồng Dân, Giá Rai, Đông Hải trong đó thành phố Bạc Liêu là trung tâm văn hóa - chính trị - kinh tế - xã hội của tỉnh.
Từ xa xưa, Bạc Liêu đã nổi tiếng là một miền đất trù phú, thiên nhiên ưu đãi, mưa thuận gió hòa. Bạc Liêu có nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng để phát triển ngành kinh tế biển, nông - ngư nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Thế mạnh của tỉnh là nông - ngư nghiệp, với diện tích canh tác nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản khá lớn, có bờ biển dài 56 km là một ngư trường khai thác thủy hải sản lớn và giàu tiềm năng.
Hạ tầng cơ sở giao thông của Bạc Liêu tương đối hoàn chỉnh, và thuận tiện cả đường bộ lẫn đường thủy, đây cũng là lợi thế để thu hút khách du lịch và vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực khác ...
Bạc Liêu là nơi hội tụ của nhiều dòng văn hoá, đặc biệt là ba dòng văn hoá của người Kinh, Hoa, Khmer đã tạo nên cho vùng đất này một diện mạo văn hóa riêng. Đó là những nền nếp sinh hoạt ăn, mặc, ở, đi lại, đấu tranh sinh tồn với thiên nhiên và ngoại xâm …, tất cả đã tạo nên tính cách cũng như những nét độc đáo của con người Bạc Liêu. Trong giao tiếp, người Bạc Liêu rất hiếu khách, nhiệt tình, quý trọng tình bạn, giàu lòng nhân ái, chuyện nhỏ dễ bỏ qua, chuyện bất bình thì sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp. Trong lao động thì người Bạc Liêu rất cần cù; trong chi tiêu thì phóng khoáng, ít so đo, tính toán hơn thiệt. Người Bạc Liêu rất yêu nghệ thuật, đặc biệt là bài vọng cổ; Bạc Liêu là nơi sản sinh ra bản “Dạ cổ hoài lang” của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử Nam bộ, là quê hương của bài ca vọng cổ, điệu nói thơ Bạc Liêu và làn điệu hò Bạc Liêu…
Những nét độc đáo này chính là tính cách, diện mạo văn hoá của người Bạc Liêu được hình thành, hun đúc qua bao thế hệ.
ĐƯỜNG ĐẾN BẠC LIÊU
Từ thành phố Hồ Chí Minh, theo quốc lộ 1A về phía Nam qua các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng khoảng 280 km du khách sẽ đến Bạc Liêu.


GENERALIZATION ON BAC LIEU
__________

In the Mekong delta Bac Lieu is a province, lying in the extreme south of the fatherland, contiguous to Hau Giang and Kien Giang in the north, to Soc Trang in the east and north-east, to Ca Mau in the west and south-west, to the South Sea in the south and southeast. Bac Lieu possesses a natuaral area of 2,542 km2, population of 832,342, mainly three peoples Kinh - Khmer - Chinese. Bac Lieu has 07 city and districts: Bac Lieu city, Vinh Loi district, Hoa Binh district, Phuoc Long district, Hong Dan district, Gia Rai district, Dong Hai district, among which Bac Lieu town is the center of culture - politics - economy - and society of the province.
For a long time Bac Lieu has been well-known for a well-off land offered moderate rains and winds by nature. Bac Lieu owns natural resources abundant and diversified for developing sea economy, agriculture, fishery, commerce, service and tourism. The strong point of the province is agriculture - fishery, with fairly large area for farming and aquaculture and 56 km coast beyond which is a potential fishing region for exploiting sea food.
The transport infrastructure in Bac Lieu is considerably complete and convenient for both roads and water ways, which is a great advantage attracting a lot of tourists and capitals of the investors in and out the province in the field of tourism and other fields.
Bac Lieu is the place converging a lot of flows of cultures, especially three cultures of Kinh, Chinese and Khmer, which makes this land unique. These are traits of eating, wearing, living, traveling, fighting against nature and aggressors for existence, etc. These have made up Bac Lieu people’s characteristics and unique features. In communications, Bac Lieu people are very hospitable, enthusiastic, friendly and charitable. They easily ignore trivial things; however, they are ready to solve the problems when they see unfair things. Bac Lieu people are very hard-working in labor; generous in spending, not mean. Bac Lieu people are very artistic, especially famous for Vong co (Vietnamese traditional melody). From Bac Lieu originates “Da co hoai lang” (a night song for missing husband) by late musician Cao Van Lau. It is the cradle of don ca tai tu (musical performance by amateurs) in South Vietnam and the homeland of Vong co, Bac Lieu citing poems and Bac Lieu melody of folk song, etc. 

These original features are Bac Lieu people’s cultural characteristics and identities, created and contributed by many generations.
 

WAY TO BAC LIEU
 
From Ho Chi Minh City, tourists can go along the National Road 1A towards the South through provinces of Long An, Tien Giang, Vinh Long, Can Tho, Hau Giang, Soc Trang for about 280 km then you arrive in Bac Lieu.
  • Thời gian nhập: 26/08/2013
  • Số lần xem: 8089